ZWCAD 2017

ZWCAD 2017 ซอฟต์แวร์สำหรับออกแบบ CAD ที่เพิ่มฟังก์ชั่นและฟีเจอร์สำหรับการออกแบบที่น่าสนใจ

ทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานกับไฟล์ขนาดใหญ่ได้อย่างต่อเนื่อง

Interface และคำสั่งที่คุ้นเคย

 
ZWCAD มี Classic และ Ribbon interface ในลักษณะที่ผู้ใช้งานคุ้นเคย และสามารถเปลี่ยนรูปแบบการจัดวางคำสั่งได้ตามที่เหมาะสมกับการใช้งานของผู้ใช้งาน
จากการใช้ลักษณะอินเตอร์เฟซและคำสั่ง CAD แบบที่ผู้ใช้งานรู้วิธีใช้อยู่แล้ว ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนมาใช้งาน ZWCAD ได้ทันที โดยไม่ต้องเรียนรู้การใช้งานใหม่

การใช้งานไฟล์ร่วมกัน

   

สามารถเปิดหรือบันทึกไฟล์ DWG จาก ACAD เวอร์ชั่น R12ถึง
เวอร์ชั่น 2017 และสามารถเปิดหรือบันทึกเป็น DWT หรือ DXF ได้เช่นกัน

นำเข้า (Import) ไฟล์และแลกเปลี่ยนไฟล์ออกแบบระหว่าง MicroStation®

 

Innotative

SmartVoice
ใช้คำสั่งจากการคลิกขวาและลากเม้าท์ไปในทิศทางนั้นเพื่อใช้คำสั่งลัด
SmartMouse
สามารถบันทึกเสียงอธิบายรายละเอียดลงในไฟล์แต่ละตำแหน่งได้
SmartSelect (coming soon)
การกรองสำหรับการเลือกแบบ Multi
SmartPeek(coming soon)
> กด Ctrl+Tab เพื่อดูงานออกแบบสลับกัน

 

2D Drafting

Auto-complete Command input
MText
Multi-line text ฟังก์ชั่นสำหรับแก้ไขข้อความทั้งหมด
   
Images
แทรก Raster Images รองรับฟอร์แมท jpeg, png และ bmp
Block
เก็บรูปวาดให้เป็นวัตถุเดียวและสามารถนำมาใช้งานซ้ำได้
   
External Reference
แนบไฟล์ DWG เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง
Table
ใช้งานตารางในการนำเสนอข้อมูล เช่น ตารางแก้ไข หรือ ค่าวัสดุ
   
MLeaders
แนบ Multi-Leader เป็นคำอธิบายประกอบ
Selection Preview
วัตถุจะไฮไลต์เปลี่ยนสีเมื่อนำเคอร์เซอร์เม้าส์ไปวางบนวัตถุ
   
Revision Cloud
สร้าง Revision Cloud เพื่อบอกตำแหน่งจุดที่มีการแก้ไข
Layer Properties Manager
ตั้งค่าคุณสมบัติ Layer เช่น สี ลักษณะเส้น และ VP Freeze
   
Attribute Block
ฝังตารางข้อมูลที่เป็นข้อความ เช่น จำนวนคงคลัง ราคา คำอธิบายและอื่นๆ
Zoom and Pan
คลิกลูกกลิ้งตรงกลางเม้าส์เพื่อลากงานออกแบบและหมุนลูกกลิ้ง
เพื่อซูมเข้า-ออกมุมมองของงาน
   

 

Advance Tools

   
Extract Attribute
แปลงไฟล์ข้อมูลเป็นไฟล์ csv, xls, mbd, txt
Match Property
ใช้รูปแบบที่มีอยู่ในวัตถุอื่น
   
Insert OLE Object
ฝังวัตถุ OLE ในงานออกแบบ
File Compare
ค้นหาจุดที่แตกต่างระหว่างงานออกแบบ
   
Overkill
ลบวัตถุที่ซ้ำหรือวัตถุที่ทับซ้อนกันบางส่วน
Lock Up Drawing
การควบคุมสิทธิผู้ใช้งานจากรหัสผ่าน ดังนั้นทุกคนจะสามารถ
มองเห็น แต่ไม่สามารถแก้ไขได้
   
Reference Manager
จัดการทรัพยากรภายนอกทั้งหมด เช่น ข้อความ ภาพ และงานออกแบบ
Object Isolation
ควบคุมการแสดงผลแบบเจาะจงวัตถุ
   

 

3D Features

   
Visualizing
ซ่อน เงา และ Render (render กำลังมาในเร็วๆนี้)
   
Modeling
สร้างและแก้ไขโมเดล 3 มิติ
Viewing
ดูภาพ 3 มิติ อย่างอิสระ และรับภาพเสมือนจริงจาก DVIEW
   

 

Out Put

พิมพ์ STB/CTB รูปแบบการ plot
พิมพ์หรือบันทุกในฟอร์แมทอื่น
   

 

Collaboration

ZWCAD โซลูชั่นสมาร์ทโฟน – CAD Pockets สำหรับอุปกรณ์พกพา คุณสามารถทำงานทั้งบนคอมพิวเตอร์และระว่างการเดินทาง
 
 

APIs

Code-level ที่เข้ากันกับ APIs ทำให้ง่ายต่อการย้ายแอพจำนวนมาก และอีกมากมายกำลังตามมาในเร็วๆ นี้