New & Event

ZWSOFT เปิดเผยฟีเจอร์ใน ZWCAD 2017 สำหรับการแก้ไขที่ยืดหยุ่นขึ้น

Design Center Properties และ Tool Palettes

การกำหนดขนาด

การเขียนลายตัด ตัวอักษร การทำ Block

คำสั่งช่วยควบคุมคุณสมบัติของวัตถุ

การควบคุมการแสดงภาพ

คำสั่งพื้นฐานที่แก้ไขและปรับปรุงชิ้นงาน

Moldegama เลือกซอฟต์แวร์ ZW3D ในการลดต้นทุนโครงการและช่วยลดเวลาการทำงานลง

การเตรียมก่อนการออกแบบโดยใช้โปรแกรม CAD

การเตรียมก่อนการออกแบบโดยใช้โปรแกรม CAD

Page 3 of 6