Friday, 05 January 2018 17:09

ZWCAD 2018 SP 1: New Features and Improvements than ever

ZWCAD 2018 SP 1: New Features and Improvements than ever

ZWCAD 2018 เพิ่ม SP1 หลังจากได้วิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มความเสถียรและความเร็ว และฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาใน SP1 คุ้มค่ากับความสนใจของคุณ

New Features

ZWCAD 2018 เพิ่ม SP1 หลังจากได้วิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มความเสถียรและความเร็ว และฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาใน SP1 คุ้มค่ากับความสนใจของคุณ

Design Center

จัดการและแทรก Blocks, Xrefs และ Layer คุณสามารถเพิ่มและมุมมอง สิ่งที่ใช้เป็นประจำใน Design Center และแทรกอย่างง่ายเพียงลากและวางบนพื้นที่ออกแบบ สามารถสราง Shortcuts และ Folders ตามที่ต้องการได้ อย่างเช่นภาพด้านล่าง ที่แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ของ Design Center ทางด้านซ้ายเป็นลักษณะการใช้งานรายการไฟล์หรือโฟเดอร์ ขณะที่สามารถหาข้อมูล เช่น Blocks และ Layers ทางด้านขวา และ บริเวณใช้งานทั้งสองจะใช้แถบควบคุมโดย Toolbar ด้านบน

Block Editor

สามารถสร้างและแก้ไข Block ได้อย่างอิสระบนพื้นที่เฉพาะ ซึ่งใช้งานเช่นเดียวกันพื้นที่เขียนแบบปกติ ทำให้สามารถกำหนดสถานะ Attributes ของวัตถุสำหรับ Definition Block แต่ยังคงบันทึกหรือเขียน Block ช่วยแก้ปัญหาของ Block ที่ไม่เท่ากัน

Layer Previous

Layer Previous สามารถย้อนคืนการเปลี่ยนแปลงหรือการตั้งค่าที่เพิ่งเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดได้ ตัวอย่าง เช่น ถ้าหากคุณต้องการแก้ไขกำแพงตามภาพเขียนแบบต่อไปนี้ คุณสามารถปิด Layer อื่นๆทั้งหมด และเปลี่ยนสี Layer กำแพงเป็นสีขาว โดยที่คุณสามรถแก้ไขกำแพงได้ตามต้องการโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับ elements อื่นๆ หลังจากนั้นสามารถใช้คำสั่ง LayerP command เพื่อเรียกคืนการตั้งค่า Layer

Dimension Inspection

Dimension Inspection ช่วยให้ เพิ่ม หรือ ลบ ข้อมูลสำหรับการตรวจสอบสำหรับเลือกขนาด เตือน คุณอาจต้องตรวจสอบวัตถุในงานเขียนแบบเป็นประจำเพื่อให้มั่นใจถึงขนาดและค่าความคลาดเคลื่อนของวัตถุอยู่ในช่วงค่าที่ระบุ

ZWCAD 2018 SP1 ยังคงมีคุณลักษณะเพิ่มอีก เช่น Helix สามารถสร้างสปริงเกลียว 2 มิติ หรือ 3 มิติ Pyramid ช่วยการวาดภาพพีระมิดทึบ 3 มิติ Mirror3D สร้างสำเนาวัตถุ 3 มิติ Time การแสดงสถิติ วันที่และเวลาต่างๆ ของรูปวาด BLKALIGN ช่วยให้จัดแนว Block ตามแต่ละจุด ู่ในช่วงค่าที่ระบุ

Improvements

นอกเหนือจากฟีเจอร์ใหม่ ยังมีการปรับปรุงเพื่อรักษาความพึงพอใจในการใช้งานที่ยอดเยี่ยมของผู้ใช้งาน

Improved Tool Palettes Customization

การ ตัด คัดลอก ลบ หรือ เปลี่ยนแปลงชื่อของ Block เพียงแค่คลิกขวาใน Palettes และคำสั่งปฏิบัติการจะแสดงบน shortcut menu นอกจากนั้น คุณยังสามารถ import หรือ export palettes ที่มีอยู่ใน Customize Palette dialog box เปิดจากการคลิกขวาที่บริเวณพื้นทางขวาของ Palette Tool Palettes จะสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นและมีประโยชน์ยิ่งขึ้น

Improved Network License Manager

อัพเกรด Network License Manager จาก V11.12 เป็น V11.14 เครื่องมือช่วยปรับปรุงความเข้ากันได้ของระบบ เช่น Window Server 2016 และ Windows 10

Improved Speed to Get Floating License

การใช้ License แบบ Floating License รวดเร็วกว่าที่เคย แทนที่จะใช้เวลาหลายนาทีในการค้นหาเพื่อเข้าใช้งาน License จากระบบ Network ใน SP1 ใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นเพื่อการเข้าใช้งาน

Improved Way of Displaying Opened Files

การเปิดไฟล์จะแสดงผลที่ Window Menus และ Flyout Menu ของ Tab ไฟล์ ช่วยให้คุณสามารถจัดการและเลือกไฟล์ที่เปิดได้อย่างเป็นระบบ