Wednesday, 07 December 2016 10:38

ภาพบรรยากาศงาน Metalex 2016

Untitled Document

ภาพบรรยากาศงาน Metalex 2016

บริษัท เซียน จิ้น เทรดดิ้ง จำกัด เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Metalex 2016 สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องจักร วันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2559 ณ ไบเทค บางนา โดยนำซอต์ฟแวร์ลิขสิทธิ์สำหรับงานเขียนแบบด้าน CAD CAM ที่มีลักษณะการใช้งานคล้ายคลึงกับ AutoCAD และ ซอฟต์แวร์เขียนแบบ 3D ที่ใช้งานด้าน CAD CAM Mold เพื่อสร้าง G Code ใช้งานเครื่อง CNC ในราคาย่อมเยาว์กว่าซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ตัวอื่นๆ และใช้งานไฟล์ร่วมกับซอฟต์แวร์เดิมของคุณได้อย่างลงตัว