Wednesday, 10 August 2016 11:13

อาสาสมัครวัย 79 ปี เลือกใช้ ZWCAD ออกแบบระบบรดน้ำอัตโนมัติให้แก่ชุมชน

ZWCAD ช่วยเหลืออาสาสมัคร อายุ 79 ปี ออกแบบระบบรดน้ำอัตโนมัติ


เบื้องต้น

Jim Duthie นักออกแบบวัย 79 ปี ในออสเตเรีย เคยทำงานอยู่ที่ Ford Motor Co. ในปี ค.ศ. 2000 ตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรด้านการขนส่งและบรรจุภรรณ์ Barra รับผิดชอบงานออกแบบ การผลิต และออกแบบบรรจุภรรณ์กว่า 50 แบบ เพื่อความพึงพอใจด้านการปฏิบัติงานของ Ford และความต้องการของ OH&S หลังจากเกษียณอายุในปี ค.ศ. 2007 เขาเป็นอาสาสมัครให้บริการและออกแบบงานแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
ในครั้งนี้เขาได้รับคำขอจาก Hampton Park Uniting Church ให้ออกแบบระบบเครื่องฉีดน้ำสำหรับสวนชุมชน สวนชุมชนแห่งนี้ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนโดยเป็นศูนย์รวมของคนในระแวกบ้านและพัฒนาชุมชน กระตุ้นปฎิสัมพันธ์ให้แก่สังคม สร้างความมั่นใจในตนเอง เพิ่มความสวยงามให้บริเวณใกล้เคียง สร้างอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารของครอบครัว อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างโอกาสให้เกิดการพักผ่อน ออกกำลังกาย การบำบัดและการศึกษา Jim เป็นอาสาสมัครในกลุ่มการฟื้นฟูสวนสาธารณะชุมชน Hampton เมื่อโบสถ์ตัดสินใจใช้พื้นที่เพื่อพัฒนาสวนชุมชนและแสดงให้ผู้คนเห็นถึงการปลูกอาหารด้วยตนเอง เขาได้ถูกขอให้ร่วมเป็นกรรมการและสร้างสิ่งนี้ให้เกิดขึ้น ตั้งแต่สิ่งนี้ได้รับการแนะนำโบสถ์แจกจ่ายอาหารเที่ยงฟรีทุกวันพฤหัสบดีสำหรับสมาชิกชุมชนผู้มีปัญหาทางการเงิน พวกเขาดำเนินการขายสินค้าโดยสุ่มรางวัลจับฉลากและกิจกรรมในการให้กองทุนเพื่อช่วยผู้อื่น
ระบบเครื่องฉีดน้ำอัตโนมัติเกิดจากความต้องการรดน้ำพืชในสวนเป็นประจำ ระหว่างช่วงหน้าร้อนมีแปลงพืชผักมากมายที่เจ้าของไม่มีเวลารดน้ำและในช่วงวันหยุดหน้าร้อนแปลงพืชผักของพวกเขามักจะเฉาตายเพราะแสงอาทิตย์ในออสเตเรีย

ออกแบบจาก ZWCAD

Jim เป็นหนึ่งในผู้เริ่มต้นใช้งาน CAD ของโลก เมื่อนักออกแบบเริ่มลดการใช้กระดาษลงในอดีต และเคยใช้ CAD มากว่า 6-7 โปรแกรมก่อนหน้า ZWCAD เมื่อปี ค.ศ. 2013 เขาทดลองใช้ ZWCAD ครั้งแรกและประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อพบว่า ZWCAD สามารถใช้งานกับคอมพิวเตอร์โดยมีภาพเส้นที่ครบถ้วนสมบูรณ์และเข้ากันได้กับซอฟต์แวร์ CAD หลักตัวอื่น
จากประการณ์ในการใช้ ZWCAD ลิขสิทธิ์ที่ผ่านมา Jim รู้สึกว่าเป็นทางเลือกที่ตอบสนองความต้องการของเขา และพบว่า ZWCAD สามารถช่วยเหลือเขาได้ และเรายินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนี้

การดำเนินงาน

Jim และพาร์ทเนอร์ต้องระบุโจทย์ความต้องการ การตั้งความต้องการ ต้นทุนโดยประมาณ รายละเอียดจำนวนงานสำหรับติดตั้งและการออกแบบระบบชลประทาน อย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขาตรวจสอบสวน พบว่าบริเวณพื้นที่ที่ต้องการระบบชลประทานยังไม่ชัดเจน ดังนั้นพวกเขาต้องการระบุพื้นที่ที่ต้องการและพื้นที่ไม่ต้องการ
ระหว่างการจัดเตรียม Jim และพาร์ทเนอร์วัดสวนและเขียนขนาดพื้นที่ก่อนเขียนแผนผัง การใช้ประโยชน์จาก ZWCAD พวกเขาช่วยให้เขียนเส้น และรูปร่างที่แตกต่างกันอย่างรวดเร็วและทำเครื่องหมายจากสีที่สังเกตได้ง่าย ดังนั้นเพื่อที่จะแสดงภาพที่ชัดเจนขึ้น พวกเขาจึงเขียนอธิบายทุกวัตถุด้วยข้อความและขนาดโดยเฉพาะ Jim พบว่าสามารถใช้งาน ZWCAD ได้อย่างคุ้นเคย แม้จะเป็นผู้ใช้งานวัย 79 ปี ที่ไม่ได้เรียนวิธีใช้ซอฟต์แวร์อีกครั้ง
เมื่อเปรียบเทียบกับซอฟต์แวร์ CAD อื่น ที่เขาเคยทดลองใช้ "ZWCAD เป็นตัวที่ดีที่สุด ถ้าไม่ใช่ CAD ที่ดีที่สุด ฉันจะไม่ใช้มัน" Jim พบว่า "สรุปว่า ZWCAD เป็นซอฟต์แวร์ CAD ที่มีทั้งความเร็ว การเข้ากับไฟล์ ความสามารถของ AutoCAD ผู้ใช้งานสามารถพบกับความต้องการทั้งหมดได้โดยใช้เพียงต้นทุนเล็กน้อย ขอบคุณโปรแกรม CAD ที่มีราคาไม่แพงในปัจจุบันไม่เฉพาะผู้ใช้งานเช่นฉัน แต่สำหรับธุรกิตนั้นต้องการซอฟต์แวร์นี้"

ผลลัพธ์

แม้พบความจริงว่าแผนผังสวนแต่เดิมถูกสร้างโดยไม่ได้พิจารณาถึงการชลประทานในอนาคต Jim ต้องวิเคราะห์แผนผังและวัดความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อสร้างระบบการฉีดน้ำ โครงการนั้นยังไม่สำเร็จแต่โบสถ์ได้รับกองทุนสำหรับจัดซื้อถึงเก็บน้ำจำนวน 2 ถังและซื้อเพื่อติดตั้งมัน Jim และพาร์ทเนอร์เตรียมรายชิ้นส่วนทั้งหมดก่อนการติดตั้งระบบ
เพื่อการเรียนรู้งานที่เหลือเชื่อของ Jim และผู้คนที่น่าอัศจรรย์ ณ สวนธารณะชุมชน Hampton กำลังดำเนินการเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่นี่