Wednesday, 03 August 2016 15:14

องค์กร CSR สนใจนำ ZWCAD ไปใช้ในการออกแบบการขนส่งระดับโลก

องค์กร CSR สนใจนำ ZWCAD ไปใช้ในการออกแบบการขนส่งระดับโลก


CSR Corporation Limited (CSR) เป็น "องค์กรนวัตกรรม" ที่ได้รับรางวัลจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาธารณรัฐประชาชนจีน และผู้ผลิตอุปกรณ์ขนส่งทางรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีน ทั้งยังเป็นสถาบันการทดลองและศูนย์กรวมวิศวกรรมเทคโนโลยีแห่งชาติ สถาบันศูนย์กลางทดลองทางด้านวิศวกร ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูงแห่งชาติ ห้องปฏิบัติการด้าน EMU และหัวรถจักร การควบคุมการขนส่งและศูนย์การวิจัยเทคโนโลยีแห่งชาติด้าวิศวกรรมความเร็วสูงที่สำคัญ และก่อตั้งอุตหสากรรมพลังงานและศูนย์วิจัยและพัฒนาด้านอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการผลิตอุปกรณ์ขนส่งทางรถไฟของประเทศจีนในต่างประเทศเป็นแห่งแรกในสหรัฐอเมริกาและศูนย์วิจัยรองในสหราชอาณาจักร CSR อินดัสเตรียลพาร์ค ตั้งอยู่ในเขต Yinzhou, Ningbo ซึ่งรวบรวมเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและเป็นฐานการผลิตสินค้า Ningbo CSR อินดัสเตรียลพาร์ค ผลิตหัวรถจักรจากเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ขณะนี้ได้นำอุปกณ์ที่ทันสมัยและระบบซอฟต์แวร์เข้ามาใช้งาน เช่น ERP, CAD/CAM และ PDM เพื่อการจัดการออกแบบผลิตภัณฑ์ และเปลี่ยนแปลงวิธีการจากใช้การผลิตเป็นศูนย์กลางให้เป็นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

ทำไมถึงเลือกใช้ ZWCAD

เมื่อกล่าวถึงการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ CAD ลิขสิทธิ์"เราพิจารณาการใช้งานที่สำคัญทั้งหมดโดยเฉพาะด้านการใช้งานไฟล์ร่วมกับซอฟต์แวร์อื่นๆ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการใช้งานข้อมูลทั้งหมด ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่สามารถให้ได้ทั้งในเรื่องของความรวดเร็วและการซัพพอร์ตที่สะดวก" ตามที่ผู้รับผิดชอบ CSR อินดัสเตรียลพาร์คกล่าว "ZWSOFT เป็นนวัตกรรมที่มีประสบการณ์ยาวนานถึง 15 ปี จึงมั่นใจได้ว่าสามารถจัดการปัญหาทุกประเภทที่เราอาจพบในการใช้จัดการข้อมูล และที่สำคัญ Baosteel และ Hudong-Zhonghua Shipbuilding Group เลือกใช้ ZWCAD และดูเหมือนพวกเขาจะแนะนำการใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้เป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นเราจึงมั่นใจว่าเราเลือกได้ถูกต้องแล้ว" เขากล่าว