Thursday, 17 September 2015 09:48

CASAIS Customer Reference

ข้อมูล

บริษัท : CASAIS Group

โปรเทศ : โปรตุเกส

อุตสาหกรรม : สถาปัตยกรรม

เว็ปไซต์ : www.casais.pt

เป้าหมาย

การรองรับไฟล์ขนาดใหญ่ที่มีความยืดหยุ่นและจัดการกับงานสถาปัตยกรรมที่มีความซับซ้อน

ความเข้ากันได้ของข้อมูลเพื่อความถูกต้องของงานออกแบบและพัฒนาทีมออกแบบ

ใบเสนอราคาที่รวดเร็วและถูกต้อง ช่วยเพิ่มโอกาสที่จะได้งานให้มากขึ้น

โซลูชั่น

  • จากประสิทธิภาพเของทคโนโลยีหน่วยความจำตัวใหม่ ช่วยให้การเปิดและแก้ไขไฟล์งาน ออกแบบขนาดใหญ่ได้อย่างราบรื่น
  • รองรับรูปแบบไฟล์ที่สำคัญเช่น DWG/DWF และ DWT เพื่อสร้างการทำงานระหว่างแพลตฟอร์มได้ง่ายขึ้น
  • การพัฒนาเครื่องมือได้เอง ช่วยสร้าง BIM ได้อย่างรวดเร็วโดยตรงซึ่งมีผลต่อความสำเร็จของบริษัท

เกี่ยวกับ CASAIS

CASAIS เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงสำหรับชาวโปรตุเกสที่มีประวัติมากกว่า 50 ปีในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สิ่งแวดล้อม พลังงาน การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ มีความมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้ดีกว่าในปัจจุบัน โดยจะปรับตัวจากแนวโน้มการพัฒนาของตลาดในประเทศและตลาดสากล เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม AEC ทั่วโลก