Wednesday, 17 June 2015 14:59

การใช้งาน CAD เบื้องต้น

การใช้งาน CAD เบื้องต้น

เมื่อเราเปิดโปรแกรม ZWCAD ขึ้นมาในครั้งแรกจะปรากฎไดอะล็อกบ็อกซ์ ZWCAD ขึ้นมาให้ เราเลือกเข้า โปรแกรม ซึ่งสามารถเขียนงานได้ทั้ง 2D และ 3D

การสั่งงานผ่านเมาส์

 • คลิก (Click) หากไม่ได้ระบุเพิ่มเติม หมายถึง ให้กดปุ่มซ้ายของเมาส์หนึ่งครั้งแล้วปล่อย การกำหนดให้คลิกด้วยปุ่มขวาของเมาส์จะใช้คำสั่งว่า คลิกขวา
 • ดับเบิลคลิก (Double Click) ให้กดปุ่มซ้ายของเมาส์แล้วปล่อย โดยกระทำเร็วๆ ติดกันสองครั้ง
 • ทริปเบิลคลิก (Triple Click) ให้กดปุ่มซ้ายของเมาส์แล้วปล่อย โดยกระทำเร็วๆ ติดกันสามครั้ง
 • แดร็ก (Drag) หากไม่ได้ระบุเพิ่มเติม หมายถึง ให้กดปุ่มซ้ายของเมาส์ค้างไว้ และเลื่อนตัวชี้ของเมาส์ ส่วนการกำหนดให้แดร็กด้วยปุ่มขวาของเมาส์จะใช้คำว่า แดร็กขวา
 • เมาส์แบบมีล้อ (Wheel mouse) จะมีปุ่มกลางเป็นล้อ เราสามารถหมุนล้อเดินหน้าหรือถอยหลังได้นอกจากนี้ยังสามารถคลิกหรือดับเบิลคลิกที่ปุ่มกลางหรือล้อนี้ได้ด้วยซึ่งการใช้งานในZWCAD จะให้ผลเป็นการ Zoom และ Pan ภาพ
 • เลือกเมนู ให้เลื่อนตัวชี้ (ของเมาส์) ไปยังรายการที่แจ้ง แล้วคลิกหนึ่งครั้งและสำหรับรายการ ซ้อนกันในเมนู จะเขียนคั่นด้วยเครื่องหมาย > เช่น เลือกเมนู File > Save ฯลฯ
 • เลือกทูล หรือ คลิกทูล ให้เลื่อนตัวชี้ (ของเมาส์) ไปอยู่บนทูล (Tools) หรือส่วนที่แสดงเป็น ไอคอนรูปภาพที่อยู่บนแถบคำสั่งที่เรียกว่า ทูลบาร์ (Tool Bar)
 • คลิกปุ่ม ให้เลื่อนตัวชี้ (ของเมาส์) ไปอยู่บนปุ่ม (buttons) บนไดอะล็อกบ็อกซ์ ที่แสดงอยู่ใน ขณะนั้นแล้วคลิก เช่น คลิกปุ่ม OK คลิกปุ่ม Cancel ฯลฯ
การเรียกใช้ชุดคำสั่ง

การติดต่อสั่งการกับโปรแกรม ZWCAD นับว่าเป็นส่วนที่สำคัญในการเรียกใช้คำสั่งต่างๆ จากโปรแกรมโดยจะผ่านทางเมนูต่างๆ จากโปรแกรม ซึ่งนอกจากนี้เรายังสามารถที่จะทำการแก้ไขดัดแปลงเพิ่มเติม หรือ ออกแบบเมนูเหล่านี้ตามที่ใจเราต้องการได้ โดยที่หน้าจอ Drawing เมื่อเปิดมาจะมีลักษณะดังนี้

1.  Menu Bar

เป็นหมวดรายการชุดคำสั่งหลัก จะอยู่ที่ส่วนบนรองจาก Title Bar (แสดงสถานะชื่อของโปรแกรม และไฟล์ที่กำลังเปิดอยู่) โดยที่เราต้องทำการคลิกเลือกช่องที่ต้องการและที่ Menu Bar จะปรากฏพูลดาวน์เมนู เราจึงเลือกคลิกคำสั่งที่ต้องการได้

Tool Bar เป็นหมวดคำสั่งที่แสดงรายการย่อย และทางเลือกย่อยของคำสั่ง โดยที่ผู้ใช้เลื่อนเมาส์ไปคลิกที่คำสั่งได้เลย แต่ถ้าที่ช่องคำสั่งนั้นมีสามเหลี่ยมเล็กๆ อยู่ที่มุมขวาล่าง ก็ให้คลิกเมส์ค้างจะปรากฎช่องทางเลือกย่อยของคำสั่งนั้นๆ อีก

Drawing Window
เป็นหน้าจอที่ใช้สาหรับเขียนภาพ และสามารถเปลี่ยนสีพื้นหลังของหน้าจอได้ โดยเปลี่ยนที่เมนู Tool > Options > เลือกหัวข้อ Display โดยที่หน้าจอ Drawing นี้จะมีอยู่ด้วยกัน 2 สถานะด้วยกันคือ Model, Layout 1-2 ในส่วนของ Model ก็คือ Model Space และของ Layout 1-2 ก็คือ Paper Space นั่นเอง

Curser (Closshair)
คือตำแหน่งอ้างอิงหลักที่ใช้ในการเขียนภาพ โดยใช้การเลื่อนเมาส์ไปมา และเป็นส่วนสำคัญที่ใช้ในการเลือกคำสั่ง โดยที่เมื่อเคอร์เซอร์ขยับค่าของตำแหน่งโคออร์ดิเนตก็จะเปลี่ยนไปด้วย

Command Line
เป็นช่องบรรทัดที่ใช้ สำหรับป้อนคำสั่งที่ใช้งานหรือป้อนคำที่ต้องการ อาทิ เส้นผ่าศูนย์กลาง,       ค่าโคออร์ดิเนต, ค่ามุม หรือความยาวต่างๆ โดยที่โปรแกรมจะตั้งจำนวนบรรทัดคำสั่งไว้ที่ 3 บรรทัด ซึ่งผู้ใช้ สามารถเพิ่ม หรือลดช่องได้โดยเลื่อนเส้นกรอบของ Command Line ขึ้นลงได้เลย

Status Bar

เป็นบรรทัดที่แสดงสถานะของการทางาน สามารถเปิดปิดได้อย่างอิสระ โดยจะมีคาสั่งดังนี้

 • SNAP
 • OSNAP
 • GRID
 • OTRACK
 • ORTHO
 • DUCS
 • POLAR
 • DYN
 • DWT
 • MODEL

Scroll Bar
เป็นแถบที่อยู่ทางด้านขวาและมุมขวาล่างของ Drawing Window ใช้สำหรับเลื่อนดูมุมมองของภาพในลักษณะขึ้นลงและซ้ายขวา แต่ถ้ามี Scroll Bar ในไดอะล็อกบ็อกซ์   แสดงว่าสามารถเรียกดูไฟล์ได้ทีละ 1 ไฟล์

ฟังก์ชั่นที่ควรรู้บนคีย์บอร์ด
เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้คู่ร่วมกับ Status Bar และฟังก์ชั่นอื่น ๆ เพื่อเปิด-ปิดโหมดการทำงานต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. Ctrl+C ใช้ในการ Cancel คำสั่ง 2. Space Bar ใช้แทน Enter และ Right Click เพื่อทำซ้ำ หรือเข้าคำสั่งนั้นๆ 3. Undo ใช้ย้อนกลับการทำงานที่ผ่านมา (ย้อนไปได้เรื่อยๆ หรือต้องตั้งค่า) 4. Redo ใช้หลังจากการย้อนกลับหลัง  (แต่ใช้ได้หนเดียว) 5. Redraw Redraw ใช้ในการวาดใหม่ 6. Regen ใช้ในการวาด และคำนวณใหม่ 7. Esc ใช้ในการ Cancel คำสั่ง 8. F1 ติดต่อกับ Help? ของโปรแกรม 9. F2 เปลี่ยนเป็นโหมด Text 10. F3 แสดงการเปิด - ปิดโหมด Osnap 11. F4 แสดงการเปิด - ปิดโหมด Tablet 12. F5 แสดงการเปิด - ปิดโหมด ISO Plane 13. F6 แสดงการเปิด - ปิดโหมด Coordinate 14. F7 แสดงการเปิด - ปิดโหมด Grid 15. F8 แสดงการเปิด - ปิดโหมด Ortho 16. F9 แสดงการเปิด - ปิดโหมด Snap 17. F10 แสดงการเปิด - ปิดโหมด Polar 18. F11 แสดงการเปิด - ปิดโหมด Object Snap Tracking

ขนาดของกระดาษเขียนแบบมาตรฐาน

โปรแกรมได้กำหนดขนาดพื้นที่ของกระดาษขนาดต่าง ๆ เป็นมาตรฐานในหน่วยมิลลิเมตร ดังนี้

Size ยาว x กว้าง (mm.)
A0 1189 x 841
A1 841 x 594
A2 594 x 420
A3 420 x 297
A4 297 x 210

ควรเผื่อระยะกรอบของการทำงาน Drawing ไว้ด้วยประมาณ 1–2 เซนติเมตร