Wednesday, 10 June 2015 11:25

โปรแกรม CAD คืออะไร Featured

 

     
     
คำว่า CAD ย่อมาจากคำว่า Computer Aided Design หมายถึงโปรแกรมที่ช่วยในงานออกแบบและเขียนแบบ ซึ่งในอดีตคอมพิวเตอร์ยังไม่แพร่หลายมักนัก เนื่องจากราคาสูงและขีดความสามารถที่จำกัด เมื่อคอมพิวเตอร์ ได้พัฒนาขีดความสามารถให้สูงขึ้นและมีราคาลดลง ประกอบกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สูงขึ้น ทำให้มีผู้ใช้งาน โปรแกรมออกแบบเขียนแบบมากขึ้นตามลำดับ
     
การใช้โปรแกรม CAD มาช่วยงานออกแบบเขียนแบบ นิยมใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรมในปัจจุบัน เช่น อุตสาหกรรมการผลิต สถาปัตยกรรม ก่อสร้าง วิศวกรรม เครื่องจักร และเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น เนื่องจาก ทำงานได้หลากหลาย ในขณะที่การเขียนแบบด้วยมือ ไม่สามารถทำได้ในเรื่องของความแม่นยำในการทำงานสูง มีเครื่องมือช่วยในการแก้ไขงานหรือขั้นตอนการทำงานแบบเดียวกันซ้ำไปซ้ำมาทำได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น สามารถสรุปรวม ได้ดังนี้
     

1. ลดเวลาในการออกแบบเขียนแบบ

2. ช่วยแก้ไขงานชิ้นเดิมให้เร็วขึ้น

3. มีความแม่นยำสูงและลดเวลาในการทำงาน

4. ลดเวลาในการค้นหาและเก็บรักษาได้สะดวก

5. นำเสนองานได้อย่างมืออาชีพและเข้าใจแบบง่ายกว่า

6. ใช้เป็นมาตราฐานในงานต่อไป

     
     
ลักษณะหน้าต่างของโปรแกรม CAD