Wednesday, 02 April 2014 14:45

ภาพบรรยากาศในงานเปิดตัว ZW3D 2014 ในวันพุธที่ 26 มีนาคม 2557

บริษัท เซียนจิ้น เทรดดิ้ง จำกัด เปิดตัว ZW3D 2014 ในวันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 นำเสนอ นวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่ โรงแรม แม่น้ำ ริเวอร์ไซต์ ในวันที่ 26 มีนาคม 2557 โดยเป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนา เพื่อตอบสนองตามความต้องการของตลาด เช่น อัพเกรดฟีทเจอร์ด้าน CAD เพิ่มเครื่องมือสำหรับงานแม่พิมพ์และระบบอัตโนมัติ สำหรับ CAM เพื่อพัฒนาความสามารถในการออกแบบทำให้ผู้ใช้งานออกแบบได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

เราได้นำสินค้าที่เป็นที่นิยมอย่าง ZWCAD, ZW3D มาเปิดแสดงในงานนี้ด้วย เพื่อแสดงศักยภาพของซอฟต์แวร์ให้กับลูกค้าที่ต้องการซื้อเครื่องจักรภายในงานได้ใช้ซอฟต์แวร์ที่สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งด้านคุณภาพและราคาภายในงานครั้งนี้

ภาพบรรยากาศภายในงานเปิดตัว ZW3D 2014