Monday, 29 September 2014 10:18

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา ที่สมาคมสถาปนิกสยาม เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557

พวกเรา บริษัท เซียน จิ้น เทรดดิ้ง จำกัด จัดงานสัมมนา ณ สมาคมสถาปนิกสยาม ในวันที่ 17 กันยายน 2557 ในหัวข้อ "ZWCAD ใช้ทำงานออกแบบของคุณได้ จริงหรือไม่ ?" เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพว่า การใช้ ZWCAD ในการออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพและลดเวลา ขั้นตอนการออกแบบลงได้อย่างไร และกล่าวถึงข้อดีของการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์และมอบของราคาให้แก่ผู้โชคดีในช่วงท้ายของการสัมมนา