Wednesday, 27 November 2013 13:18

จัดสัมมนาเรื่อง “เปิดมุมมองอุตสาหกรรมแม่พิมพ์จากจีนสู่ไทยต้อนรับ AEC”

บริษัท เซียนจิ้น เทรดดิ้ง จำกัด ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย จัดสัมมนาเรื่อง “เปิดมุมมองอุตสาหกรรมแม่พิมพ์จากจีนสู่ไทยต้อนรับ AEC” ณ ห้องประชุม 101 สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนเมื่อวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์กมล นาคะสุวรรณ นายกสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย กล่าวเปิดงานสัมมนาและเชิญวิทยากรจากประเทศจีนเพื่อบรรยายถึงการทำแม่พิมพ์ในประเทศจีนและได้รับเกียรติจาก คุณชัยรัตน์ สุวิรัชวิทยกิจ อุปนายกสมาคมแม่พิมพ์ไทย และคุณเชาวลิต บุณยทรัพย์ กรรมการสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยเป็นวิทยากรถามข้อสงสัยกับวิทยากรจีนแทนผู้ประกอบการไทย และสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยที่ให้การสนับสนุนการสัมมนาครั้งนี้ให้เป็นไปอย่างราบรื่น

ภาพภายในงานสัมมนา

อาจารย์กมล นาคะสุวรรณ นายกสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย กล่าวเปิดงาน
อาจารย์กมล นาคะสุวรรณ นายกสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย กล่าวเปิดงาน

Ms. Maggie Liu, Manager Director บริษัท เซียนจิ้น เทรดดิ้ง จำกัด
Ms. Maggie Liu, Manager Director บริษัท เซียนจิ้น เทรดดิ้ง จำกัด

Mr.Steven Sun, Technical Engineer จากประเทศจีน
Mr.Steven Sun, Technical Engineer จากประเทศจีน

เสวนาปัญหาการผลิตแม่พิมพ์ของไทยและจีน โดยคุณชัยรัตน์ สุวิรัชวิทยกิจ คุณเชาวลิต บุณยทรัพย์ Mr. Steven Sun และ Ms. Maggie Liu
เสวนาปัญหาการผลิตแม่พิมพ์ของไทยและจีน โดยคุณชัยรัตน์ สุวิรัชวิทยกิจ
คุณเชาวลิต บุณยทรัพย์ Mr. Steven Sun และ Ms. Maggie Liu

ขอขอบคุณสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยที่ให้การสนับสนุนการสัมมนาครั้งนี้เป็นอย่างดี

ขอขอบคุณสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยที่ให้การสนับสนุนการสัมมนาครั้งนี้เป็นอย่างดี