New & Event 2013

บริษัท เซียนจิ้น เทรดดิ้ง จำกัด ได้ร่วมงานแสดงสินค้า Metalex 2014 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2556ที่ผ่านมา ณ ไบเทคบางนา งานครั้งนี้เป็นเวทีกลางของอุตสาหกรรมในภูมิภาคและมหกรรมเครื่องจักรที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

บริษัท เซียนจิ้น เทรดดิ้ง จำกัด ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย จัดสัมมนาเรื่อง “เปิดมุมมองอุตสาหกรรมแม่พิมพ์จากจีนสู่ไทยต้อนรับ AEC” ณ ห้องประชุม 101 สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนเมื่อวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์กมล นาคะสุวรรณ นายกสมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย กล่าวเปิดงานสัมมนาและเชิญวิทยากรจากประเทศจีนเพื่อบรรยายถึงการทำแม่พิมพ์ในประเทศจีนและได้รับเกียรติจาก คุณชัยรัตน์ สุวิรัชวิทยกิจ

ทางบริษัท เซียน จิ้น เทรดดิ้ง จำกัด ได้ ทำการออกบูธภายในงาน Intermold 2013 ณ อาคารไบเทคบางนาเมื่อวันที่ 20 - 23 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา โดยภายในบูธของบริษัท เซียน จิ้น เทรดดิ้ง จำกัด ได้นำเสนอโปรแกรมสำหรับงานออกแบบ เขียนแบบ ไม่ว่าจะเป็น ZWCAD และที่สำคัญคือ ZW3D ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

โดยการจัดงานออกบูธครั้งนี้ของ บริษัทเซียน จิ้น เทรดดิ้ง ได้รับความสนใจจากผู้ที่เข้าร่วมชมภายในงานเป็นอย่างดีจึงขอขอบคุณผู้ที่เข้าร่วมชมภายในบูธของ บริษัท เซียน จิ้น เทรดดิ้ง จำกัด มา ณ โอกาสนี้