สมัครเป็นผู้แทนจำหน่าย

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้แทนจำหน่าย

 1. ได้รับการบริการก่อนขายและหลังการขายตามเงื่อนไขข้อตกลงที่จัดทำขึ้นพิเศษสำหรับผู้แทนจำหน่ายเท่านั้น
 2. ได้รับรายการส่งเสริมการขายจากบริษัทตามวาระที่บริษัทจัดให้อย่างต่อเนื่องและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของบริษัท
 3. ได้รับข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวขอสินค้าและสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว
 4. ได้รับการเชิญเข้าร่วมการอบรมสัมมาการฝึกทักษะและกิจกรรมที่มีประโยชน์ในการทำธุรกิจร่วมกัน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. นิติบุคคล ที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง
 2. มีสถานที่สำหรับจำหน่ายสินค้า หรือที่พักสินค้า
 3. ประกอบกิจการหรือมีความรู้ทางด้านซอร์ฟแวร์คอมพิวเตอร์

เอกสารประกอบการสมัคร

ส่งเอกสารที่ใช้ในการสมัครมาที่ Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 1. แบบฟอร์มใบสมัครพร้อมข้อมูลของผู้สมัคร ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สำเนา ภ.พ 20
 5. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท
 6. แผนที่ที่สามารถติดต่อได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
โทร 02-417-0508 | แฟกซ์ 02-417-0507